Data Penduduk

KEPENDUDUKANa. Jumlah kepala keluarga                                                          :101 kkb. Jumlah penduduk laki- laki                                                      : 189 jiwac.Jumlah penduduk perempuan                                                  : 195 jiwad. Jumlah jiwa                                                                              : 384 jiwae. Jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP                           : 221 jiwaf. Jumlah penduduk yang belum memiliki KTP                            : 163